מפת היריד

01

>

אולם ראשי
כל הדוכנים

02

>

חדר פיננסים כלכלה
וכח אדם

03

>

חדר קידום עסקים
ייעוץ, מיתוג, פרסום ושיווק

04

>

חדר נשות העסקים

05

>

חדר קורסים והדרכות 

06

>

חדר הגרלות